Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα – ΠΙΕΣ « Ένα νέο μοντέλο υγιούς ανάπτυξης»

Αφιέρωμα του περιοδικού «Κ» της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Αφιέρωμα του περιοδικού «Κ» της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ