Πρότυποι Υγιείς Συνεταιρισμοί Θεσσαλίας

Αφιέρωμα στην Εφημερίδα Έθνος της Κυριακής

Αφιέρωμα της Εφημερίδας Έθνος της Κυριακής στους Συνεταιρισμούς ΘΕΣγάλα- ΠΙΕς, ΘΕΣγη και ΓΑΛΑελαςς